دیجیتال مارکتینگ پیرایه

پشتیبانی و امنیت وب سایت

خدمات دیجیتال مارکتینگ پیرایه
پشتیبانی و امنیت وبسایت

پشتیبانی و امنیت وبسایت

پس از طراحی سایت، یکی از مواردی که از اهمیت بالا برخوردار است در زمینه پشتیبانی و امنیت وب سایت می باشد.
امنیت وب سایت در واقع مجموعه ای از فعالیت ها می باشد که توسط آن میزان آسیب پذیری وب سایت ما به کمترین میزان می رسد.
برای برقراری امنیت در سایت باید مجموع فعالیت ها انجام شود از جمله:
امنیت سرور
امنیت شبکه
امنیت اینترنت
امنیت سیستم عامل
امنیت نرم افزار
و …
امنیت وب سایت به منظور رفاه مشتریان ارائه می شود.

Call Now Button
دیجیتال مارکتینگ پیرایهطراحی سایت و سئو: اثری از دیجیتال مارکتینگ پیرایه