دیجیتال مارکتینگ پیرایه

آگهی اینترنتی به صورت ایمیل

خدمات دیجیتال مارکتینگ پیرایه
آگهی اینترنتی به صورت ایمیل

آگهی اینترنتی به صورت ایمیل

آیا می دانید تاریخچه ایمیل به 50 سال پیش باز می گردد؟ از زمان معرفی اینترنت به جهان، بازاریابی از طریق ایمیل به ابزاری اساسی برای تجارت تبدیل شده است، با این حال برخی از تبلیغات که از طریق ایمیل دریافت می شود، ما هیچ توجهی به آن ها نمی کنیم.

بازاریابی ایمیل نوعی بازاریابی مستقیم است که از نامه الکترونیکی به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط پیام های تجاری یا جمع آوری سرمایه به مخاطبان استفاده می کند. به مفهوم گسترده خود ، هر ایمیلی که برای مشتری بالقوه یا فعلی ارسال می شود ، می تواند بازاریابی ایمیل در نظر گرفته شود. با این حال ، این اصطلاح معمولاً برای اشاره به موارد زیر استفاده می شود:

ارسال ایمیل به منظور تقویت ارتباط یک مجموعه با مشتریان فعلی یا قبلی خود و تشویق وفاداری مشتری و تکرار تجارت.
ارسال ایمیل به منظور دستیابی به مشتریان جدید یا متقاعد کردن مشتریان فعلی برای خرید سریع خدمات خود.
اضافه کردن تبلیغات به ایمیل هایی که سایر شرکت ها به مشتریان خود ارسال می کنند.

Call Now Button
دیجیتال مارکتینگ پیرایهطراحی سایت و سئو: اثری از دیجیتال مارکتینگ پیرایه